Release 1.16.35

19 februari, 2024

Deze release omvat een reeks verbeteringen in tijdregistratie, ticketbeheer, taakmanagement, integratie met externe systemen, en meer, allemaal gericht op het verhogen van productiviteit en transparantie binnen jouw werkprocessen.

Wat zit er in deze release?

Tijdregistratie en Activiteitenbeheer

In onze nieuwste update hebben we het gemakkelijker gemaakt om tijdregistraties direct te koppelen aan specifieke activiteiten binnen tickets. Nu, wanneer je een activiteit registreert, wordt niet alleen de ticketreferentie opgenomen, maar ook een duidelijke verwijzing naar de activiteit zelf, compleet met een volgnummer en een klikbare link. Deze verbetering stroomlijnt het beheer van tijdregistraties en zorgt voor meer transparantie en traceerbaarheid.

Verbeterde Flexibiliteit en Heldere Communicatie in Ticketbeheer

Het registreren van tickets zonder een specifieke contactpersoon is nu mogelijk, wat de flexibiliteit verhoogt voor het aanmaken en beheren van tickets. Daarnaast zorgt elke wijziging in de categorie van een ticket voor een duidelijke vermelding in de communicatie feed, wat bijdraagt aan transparantie en helderheid voor zowel medewerkers als klanten.

Verbeterde Taakbeheer met Sjabloontaken

Het toewijzen van verantwoordelijkheden aan sjabloontaken is vereenvoudigd. Wanneer een taak wordt gecreëerd vanuit een sjabloon, worden de verantwoordelijkheden automatisch overgenomen. Dit zorgt voor een vloeiender workflow en duidelijkheid in taaktoewijzingen. Ook is het werken met checklists bij het aanmaken van taken is geoptimaliseerd. Door simpelweg op ‘enter’ te drukken, kun je snel nieuwe items toevoegen, wat de organisatie en het beheer van projecten en taken verbetert.

Geavanceerde Integratie en Koppelingen

Het beheer van inloggegevens voor integraties met externe software en uitgebreide API-koppelingen is nu eenvoudiger en veiliger via het instellingenmenu. Bovendien ondersteunen onze API-koppelingen nu de overdracht van relatiestatussen en vaste projectprijzen uit ERP-systemen, wat zorgt voor gestroomlijnde gegevensoverdracht en actuele projectinformatie.

Verfijningen in Gebruikersinterface en Navigatie

De gebruikersinterface en navigatie binnen Maki zijn verfijnd. De lijst van verantwoordelijken toont nu eerst actieve medewerkers en de inlogprocedure voor integraties met Stiply en Sharepoint is vereenvoudigd, wat zorgt voor een efficiënter beheer van integraties.

Optimalisaties en Verfijningen

We hebben verschillende optimalisaties doorgevoerd, zoals een alfabetische ordening van permissies en notificaties voor een uniform overzicht, een vernieuwde Employee pagina voor betere duidelijkheid, en verbeteringen in de Sales module om de efficiëntie van het verkoopproces te verhogen.

Opgeloste bugs

Project- en Taakbeheer

Een probleem met de onvolledige statushistorie in projecten is nu opgelost, waardoor je volledige transparantie krijgt over statuswijzigingen. Daarnaast hebben we een blokkade verholpen die het afsluiten van projecten verhinderde door gearchiveerde taken of taken van oud-medewerkers die niet als ‘Klaar’ gemarkeerd waren. Nu zorgt een nieuwe functionaliteit ervoor dat enkel actieve taken worden gecontroleerd en biedt het de mogelijkheid om alle taken van inactieve medewerkers in één keer te archiveren, wat het projectafsluitingsproces versoepelt.

Verbeterde Data-integratie en Modulebeheer

Het importeren van relaties en het activeren of deactiveren van modules binnen de trial versie van Maki werkte niet naar behoren. Deze problemen zijn nu verholpen, waardoor zowel de import van relaties via Excel als het wijzigen van module-instellingen feilloos functioneert, voor een soepelere en meer betrouwbare ervaring.

Oplossingen in Ticketbeheer en Communicatie

Verschillende bugs die invloed hadden op ticketbeheer en communicatieprocessen zijn aangepakt. Een fout waardoor wijzigingen in tickettoewijzingen en prioriteiten niet correct werden doorgevoerd, is nu opgelost, evenals een probleem met het plakken van tekst in de teksteditor voor productomschrijvingen bij offertes. Bovendien kunnen contactpersonen waarvoor de optie ‘Kan inloggen’ is uitgeschakeld, nu correct worden gearchiveerd, wat bijdraagt aan een beter beheer van contactgegevens.

Gebruikersinterface en Gebruikservaring

Problemen met het filteren op adressen en het niet automatisch bijwerken van het activiteitenoverzicht zijn nu verholpen.