Release 1.16.33

18 oktober, 2023

Welkom bij de nieuwste release van Maki! In deze release ligt de focus op het verbeteren van Ticketbeheer, Taakmanagement en Sales en Offertebeheer. Deze nieuwe verbeteringen zijn er om je dagelijkse werkzaamheden nog meer te stroomlijnen en je gebruikservaring te verrijken. Natuurlijk zijn er ook een aantal bugs opgelost. Ontdek de details hieronder!

Wat zit er in deze release?

Ticketbeheer en Interactie 

In deze release hebben we meerdere updates gemaakt om het beheer van tickets en interacties met klanten te verbeteren. Zo is er nu de mogelijkheid om een standaard eerste commentaar toe te voegen aan een ticketcategorie. Dit betekent dat wanneer je een ticket aanmaakt dat onder deze categorie valt, het standaard eerste commentaar automatisch aan het ticket wordt toegevoegd.

Ook kunnen medewerkers met de juiste bevoegdheden nu de contactgegevens zoals naam of telefoonnummer direct vanuit het ticket aanpassen. Als je een standaardcontact bent voor tickets, kun je nu ook andere contacten aan tickets toevoegen of daaruit verwijderen. 

Taakmanagement 

Op het gebied van taakmanagement hebben we ook enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Bij het toevoegen van een tijdregistratie aan een nieuwe taak wordt de status van die taak nu automatisch aangepast naar ‘Actief’.

Verder hebben we een nieuwe functie toegevoegd voor het sluiten van projecten. Als een medewerker een project wil sluiten waarin alle taken voltooid lijken te zijn, wordt er nu een pop-up getoond die aangeeft welke gebruikers en/of groepen nog privétaken moeten voltooien voordat het project gesloten kan worden. 

Sales en Offertebeheer 

We hebben diverse nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd om het offertebeheer efficiënter te maken.

Offerte-overzicht Verbeteringen:

Multi-selectie is nu mogelijk in het offerte-overzicht. Hiermee kunnen meerdere offertes tegelijkertijd worden geselecteerd om de status ervan in één actie aan te passen, of om alle geselecteerde offertes in één keer te archiveren. Er is een nieuwe kolom ‘planning’ toegevoegd aan het offerteoverzicht met de vervaldatum voor alle vrijgegeven offertes.

Productbeheer Verbeteringen:

Het is nu mogelijk om een bestaand product naar een nieuw product te kopiëren in de offertemodule. Wanneer de naam van een product wordt gewijzigd, wordt het niet langer gewijzigd in de al bestaande offertes die dit product gebruiken. De eerdere naam wordt behouden in de offertes die dit product al bevatten.

Overige Verbeteringen:

Om wisselkoersverschillen te voorkomen, wordt de wisselkoers van een valuta opgeslagen op offerteniveau wanneer een offerte wordt vrijgegeven. Andere optimalisaties zijn doorgevoerd voor een soepeler verkoopproces, zoals de optimalisatie van het offertesjabloon en het verbeteren van het gebruik van commentaarregels in de productsectie van een offerte.

Opgeloste Bugs

Toegangs- en Permissieproblemen

Zo was er een probleem waarbij medewerkers zonder de juiste permissies toch toegang konden krijgen tot verkoopinstellingen. De medewerkerspermissies voor het (de)blokkeren en beheren van gebruikers werkten niet correct. Deze permissies moeten altijd afhankelijk zijn van de algemene permissie Bewerk Medewerkers en Bewerk Bedrijf en contacten, maar dat was niet het geval. Dit is nu opgelost.

Interactieproblemen:

Ook konden tijdregistraties niet correct worden gekopieerd van een taak naar een nieuwe tijdregistratie. Verder was het niet mogelijk om te wisselen tussen verschillende organisaties direct na het inloggen. Dit werkt nu naar behoren.

Contact en E-mailproblemen:

Er waren ook problemen met het selecteren van de optie ‘Can login’ voor contacten zonder e-mailadres en na het wijzigen van het e-mailadres. Dit is nu opgelost. Bij het invoeren van de contactsectie van een bedrijf was het niet mogelijk om meer dan 1000 contacten te zien ondanks dat het bedrijf meer dan dat aantal contacten had. Dit is opgelost.

Product Database Problemen:

Er was een probleem met het toevoegen van bijlagen aan de productdatabase. De naam en het documenttype werden niet correct herkend. Dit is nu opgelost.